Opakowanie typu DREHPACK produkujemy o rednicach i dugociach przedstawionych w tabelce.
ART NR Wymiary Wewntrzne
f od do
DP 32080 32 80 120
DP 32120 32 120 200
DP 32200 32 200 350
DP 32350 32 350 620
DP 37045 37 45 55
DP 37055 37 55 80
DP 37080 37 80 120
DP 37120 37 120 200
DP 37200 37 200 350
DP 37350 37 350 620
DP 42045 42 45 55
DP 42055 42 55 80
DP 42080 42 80 120
DP 42120 42 120 200
DP 42200 42 200 350
DP 42350 42 350 620
DP 47055 47 55 80
DP 47080 47 80 120
DP 47120 47 120 200
DP 47200 47 200 350
DP 47350 47 350 620
DP 52055 52 55 80
DP 52080 52 80 120
DP 52120 52 120 200
DP 52200 52 200 350
DP 52350 52 350 620
DP 57300 57 300 520
DP 63055 63 55 80
DP 63080 63 80 120
DP 63120 63 120 200
DP 63200 63 200 350
DP 63300 63 300 520
DP 63350 63 350 620
DP 68300 68 300 520
DP 73300 73 300 520
DP 78300 78 300 520
Rury ci�te na wymiar
Produkujemy szeroki asortyment rur przezroczystych lub barwionych ci�tych na wymiar.
Jako zamkni�cia do rur oferujemy korki z PE lub kapy z elastycznego PCV
Innym rodzajem opakowania, kt�re produkujemy jest opakowanie Drehpack, skr�cane z dw�ch cz�ci, kt�rego d�ugo�� mo�na regulowa� wed�ug potrzeby.
Drehpack
Opakowanie z euro zawieszk� s� to opakowania rurowe otwierane z dw�ch stron. Z jednej strony znajduje si� kapa, a z drugiej haczyk kt�ry mo�na zdejmowa� dzi�ki specjalnemu ukszta�towaniu ko�c�wki rury. Opakowania te wyst�puj� w 3 �rednicach f10, f16 i f21 mm.
Powlekanie p�ynnym PCV Powlekamy p�ynnym tworzywem PCV r�ne przedmioty metalowe (np. uchwyty kombinerek)
Produkujemy r�wnie� gilzy do metkownic o rozmiarach f27x24mm, f27x26mm oraz f40x35mm, f40x40mm.