Oferujemy nastpujce rozmiary korkw i kap:


f wew. f zew. kapa korek
(mm)  
3,4 4,2 x x
4 5 x x
5,4 6,2 x x
6 7 x x
7 8 x x
8 9 x x
9 10 x x
10 11 x x
11 12 x x
12 13 x x
13 14 x x
14 15 x x
15 16 x x
16 17 x x
17 18 x x
18 19 x x
19 20 x x
20 21 x x
21,8 23 x x
24 25 x  
26 27 x  
27 28 x  
28 29 x  
30 31 x  
32 33 x  
34 35 x  
36 37 x  
38 39 x  
40 41 x  
42 43 x  
46 47 x  
52 53 x  
Rury ci�te na wymiar
Produkujemy szeroki asortyment rur przezroczystych lub barwionych ci�tych na wymiar.
Jako zamkni�cia do rur oferujemy korki z PE lub kapy z elastycznego PCV
Innym rodzajem opakowania, kt�re produkujemy jest opakowanie Drehpack, skr�cane z dw�ch cz�ci, kt�rego d�ugo�� mo�na regulowa� wed�ug potrzeby.
Drehpack
Opakowanie z euro zawieszk� s� to opakowania rurowe otwierane z dw�ch stron. Z jednej strony znajduje si� kapa, a z drugiej haczyk kt�ry mo�na zdejmowa� dzi�ki specjalnemu ukszta�towaniu ko�c�wki rury. Opakowania te wyst�puj� w 3 �rednicach f10, f16 i f21 mm.
Powlekanie p�ynnym PCV Powlekamy p�ynnym tworzywem PCV r�ne przedmioty metalowe (np. uchwyty kombinerek)
Produkujemy r�wnie� gilzy do metkownic o rozmiarach f27x24mm, f27x26mm oraz f40x35mm, f40x40mm.