Gilzy do metkownicRury ci�te na wymiar
Produkujemy szeroki asortyment rur przezroczystych lub barwionych ci�tych na wymiar.
Jako zamkni�cia do rur oferujemy korki z PE lub kapy z elastycznego PCV
Innym rodzajem opakowania, kt�re produkujemy jest opakowanie Drehpack, skr�cane z dw�ch cz�ci, kt�rego d�ugo�� mo�na regulowa� wed�ug potrzeby.
Drehpack
Opakowanie z euro zawieszk� s� to opakowania rurowe otwierane z dw�ch stron. Z jednej strony znajduje si� kapa, a z drugiej haczyk kt�ry mo�na zdejmowa� dzi�ki specjalnemu ukszta�towaniu ko�c�wki rury. Opakowania te wyst�puj� w 3 �rednicach f10, f16 i f21 mm.
Powlekanie p�ynnym PCV Powlekamy p�ynnym tworzywem PCV r�ne przedmioty metalowe (np. uchwyty kombinerek)
Produkujemy r�wnie� gilzy do metkownic o rozmiarach f27x24mm, f27x26mm oraz f40x35mm, f40x40mm.